Vilkår for arrangementer

1. Påmelding og betaling av deltakeravgift

For arrangement- og kursdeltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert, når deltakeravgiften er betalt. Deltakeravgiften belastes, når booking i nettshoppen er gjennomført. Tjenesten anses derfor som levert på samme tidspunkt. Alle våre produkter og arrangement betales direkte på vår nettside, via våre samarbeidspartnere PAYPAL, VIPPS og KLARNA. Følg instruksjoner for betaling i "kassen". Oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer ved påmelding. 

2. Deltakers ansvar

Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter instruktørens anvisninger ved gjennomføring av arrangement og kurs.

3. Avbestilling av arrangement, angrerett

Det er i utgangspunktet ingen angrerett ved kjøp av arrangement på nett. Vi er allikevel behjelpelig med avbestilling eller ombooking. Dersom reservert plass ikke skal benyttes, og innbetalt beløp ønskes refundert, må SeaBreeze varsles senest 48 timer før annonsert start-tid av arrangement. Avbestilling eller ombooking må være sendt oss på mail (info@sea-breeze.no) eller sms til tlf: +47 476 82 326 senest 48 timer før annonsert start-tidspunkt. Ved manglende oppmøte refunderes ikke innbetalt beløp. 

4. Forsikringer

SeaBreeze vil understreke at deltakelse på våre arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene/kurs/turer. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

5. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte arrangementet er SeaBreeze ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av kurset.

6. Avlysning av arrangement
SeaBreeze kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få deltakere, mangel på kursleder eller lignende. Ved avlysning plikter SeaBreeze å informere påmeldte deltakere så fort som mulig. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker blir eventuelt innbetalt beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

7. Endringer av arrangementet
SeaBreeze skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre kurset som planlagt. Hvis mulig skal SeaBreeze meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Eventuelt innbetalt beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal kurslederen underrette deltakerne så snart som mulig. 

8. Klager, mangel ved varen
Kurslederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til SeaBreeze så raskt som mulig og senest 30 dager etter at arrangementet er avsluttet. Benytt e-post adresse: info@sea-breeze.no 

9. Fotografering
Som deltaker på arrangement arrangert av SeaBreeze, kan man bli tatt bilde av kursleder eller andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til SeaBreeze sitt informasjonsmateriell, nettsider og sosiale medier. Hvis du vil reservere deg for å bli avbildet, må du informere kursleder om dette før turen starter.          

10. Deling av e-post til deltakerne
På enkelte arrangement hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

 11. Kontakt informasjon